nuod No Comments

Wij kunnen geen discriminatie tussen shifters en niet-shifters tolereren!

De NUOD heeft er reeds herhaaldelijk op gewezen dat alle personeelsleden van de FOD Financiën op het vlak van prestaties gelijk moeten worden behandeld.

Maar eens te meer is de overheid van plan om shifters schaamteloos te discrimineren bij de berekening van hun prestaties (met name door geen rekening te houden met feestdagen en dienstvrijstellingen).

Wat een gebrek aan consideratie. Dit is geen erkenning van de inspanningen die deze personeelsleden in de loop der jaren hebben geleverd.

Op basis van een nieuw ontvangen voorbeeld hebben wij de overheid opnieuw geïnterpelleerd.
Zodra wij het antwoord hebben ontvangen, sturen wij u dit toe.