nuod No Comments

0,4259 € van 01/01 tot 31/03/23.

Ter herinnering: na de stijging van de energie- en brandstofprijzen heeft de NUOD de ministers verzocht dringende maatregelen te nemen. Wij vroegen met name om een uitzonderlijke aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, zonder de jaarlijkse herziening af te wachten.

En in september keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verhoging van de kilometervergoeding voor federale ambtenaren zonder de jaarlijkse aanpassing af te wachten.

Een tweede maatregel in dit koninklijk besluit is een trimesteriele aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022. Dit verloopt voortaan per trimester om sneller in te spelen op fluctuaties van de brandstofprijzen.

Samengevat ziet de ontwikkeling van de kilometervergoeding er voor 2022 en het eerste kwartaal van 2023 als volgt uit:

 

Ontwikkeling Kilometervergoeding
Van 01/01/22 tot 28/02/22 0,3707 €
Van 01/03/22 tot 30/06/22 0,4020 €
Van 01/07/22 tot 30/09/22 0,4170 €
Van 01/10/22 tot 31/12/22 0,4201 €
Van 01/01/23 tot 31/03/23 0,4259 €

Een verdere aanpassing van de kilometervergoeding wordt verwacht op 01/04/2023.