nuod No Comments

Financiële bijdrage van de FOD Financiën

Op 09/09/2022 heeft het directiecomité besloten om 100 euro bij te dragen aan de pensioenfeesten van de werknemers van de FOD Financiën (punt 5.5 van de notulen).

Wij hebben de directeur P&O gevraagd naar de modaliteiten zodat de begunstigden van deze tegemoetkoming kunnen profiteren.

We sturen u zijn antwoord zodra we het hebben ontvangen.