nuod No Comments

We hebben de overheid geïnterpelleerd…

Naar aanleiding van de publicatie van alle vacatures op 28 november in het Belgisch Staatsblad hebben wij de directeur van P&O geïnterpelleerd over de volgende punten:

Verduidelijking van de standplaats

Wij hebben gevraagd hoe kandidaten informatie kunnen krijgen over de standplaatsen die zullen worden aangeboden.

De incompetitiestellingen vermelden namelijk niet de plaats van tewerkstelling. Medewerkers zijn alleen op de hoogte van het aantal vacatures en de taalverdeling. Weten waar de functie zich bevindt is een motiverende factor (dit blijkt met name regelmatig uit enquêtes van uitzendbureaus).

De kennisgeving van vacature moet alle informatie over de vacature bevatten, zodat de kandidaten met kennis van zaken kunnen solliciteren.

Het is immers gemakkelijk te begrijpen dat een personeelslid dat in Hasselt woont, niet geïnteresseerd zal zijn in een functie die in Kortrijk wordt opengesteld.

Beperkte benoemingen – Personeelsplan

De verordening bepaalt dat benoemingen plaatsvinden binnen de grenzen van het personeelsplan.

Moeten we begrijpen dat bepaalde personeelsleden die veel moeite hebben gedaan om voor de tests te slagen, misschien nooit worden aangesteld, ook al zijn ze geslaagd en staan ze goed gerangschikt voor de functie?

Wat voorziet het personeelsplan voor 2022 en 2023 in termen van bevordering, toetreding, aanwerving? Wij zouden graag het precieze aantal posten per rang en algemene administratie/stafdienst vernemen, alsmede de functies die in elke algemene administratie/stafdienst prioriteit zouden krijgen.

Verbod om in eigen klasse te solliciteren

In de verordening staat:

  • dat de volgende betrekkingen waaraan de titel verbonden van Attaché (A2) is , bij wege van bevordering naar de hogere klasse in competitie worden gesteld;
  • dat alleen personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën met rang A1 kunnen solliciteren naar posten waaraan de titel van Attaché (A2) is verbonden…”.

Voor A2-functies lijkt ons dit in strijd met het organiek reglement, waar in artikel 23 bepaald wordt dat de vacante betrekkingen in de niveaus D, C en B en de klassen A1 en A2 bij voorrang toegekend worden bij wege van mutatie. De bevoegde overheid kan van deze bepaling slechts afwijken bij een gemotiveerde beslissing.

Zal voor elke vacante post een interne mobiliteitsgolf worden georganiseerd vóór de aanstelling van geslaagde kandidaten via bevordering, met vermelding van de standplaats?

Datum van publicatie

Sommige A1-personeelsleden hebben ons laten weten dat de datum van publicatie in het Staatsblad op 28 november hen belette te solliciteren, omdat zij 3 dagen anciënniteit misten. Er bevinden zich ongeveer 140 ambtenaren in die situatie. Wij betreuren het dat dit element niet in overweging is genomen.

Wij zijn ons ervan bewust dat er data moeten worden vastgesteld en dat dit voor sommigen nadelig kan zijn. Maar om hen gerust te stellen over hun loopbaanontwikkeling, zullen dit soort incompetentiestellingen regelmatig (een of twee keer per jaar) worden georganiseerd?