nuod No Comments

Een nieuwe brochure…

Er is een significante toename van onbeschoftheden en agressie in de samenleving in het algemeen. Tegen brandweerlieden en medisch personeel bijvoorbeeld, tegen leraren, tegen politieagenten, chauffeurs van alle openbare vervoersmaatschappijen, maar ook en vooral tegen medewerkers van de overheid. Ondanks politieagenten hierbij vaak op de voorgrond treden, is het helaas zeer duidelijk dat deze toename van geweld alle ambtenaren treft.

Deze tendens tot systematisering van geweld is mettertijd alleen maar toegenomen en wordt niet alleen versterkt door de sociale media, maar ook door de huidige economische context. Dit rechtvaardigt uiteraard geenszins het feit dat een ambtenaar het slachtoffer kan worden van enige vorm van agressie. Jammer genoeg is dit echter wel de context waarin elke ambtenaar vandaag de dag moet werken.

De ambtenaren van de FOD Financiën zijn niet vrijgesteld van deze toenemende agressiviteit, zowel bij controles als bij het innen van belastingen. Deze agressiviteit wordt ook steeds duidelijker bij telefonische contacten, vooral door de georganiseerde desorganisatie van het telefoonsysteem binnen onze afdeling. Het is ook in deze moeilijke context dat de douanebeambten hun controles op de weg of in bedrijven dienen uit te voeren en waarbij deze controles helaas snel uit de hand kunnen lopen…

Meer dan ooit verzoeken wij iedereen voorzichtig te zijn, door elke situatie waarin geweld de kop opsteekt zoveel mogelijk te vermijden, maar ook elk incident, elke bedreiging, elke agressie te melden.

Daarom heeft de NUOD besloten, om de slachtoffers van agressie, die soms vrij machteloos staan tegenover wat zij zojuist hebben meegemaakt, bij te staan door deze nieuwe brochure uit te geven waarin wordt uitgelegd welke maatregelen moeten worden genomen in geval van agressie door een derde.

Onze brochure legt met name uit hoe u moet reageren en welke stappen u moet ondernemen bij agressie door een derde.

Om deze brochure te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u HIER.