nuod No Comments

Vanaf december 2022…

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In oktober 2022 werd deze spilindex reeds overschreden. Het is bovendien de vierde keer dit jaar dat de spilindex wordt overschreden.

Vanaf 1 december 2022 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,9607 met als gevolg dat onze brutomaandwedde stijgt, alsook alle geïndexeerde toelagen met 2%.