nuod No Comments

Voor overgang naar niveau B…

Voor de vergelijkende selectie voor de overgang naar niveau B, staat er in de functieomschrijving ” Belangrijk! Je bereidt jezelf voor op de technische competenties. Er zullen geen opleidingen worden voorzien.

Bovendien is de beschrijving te vaag, er wordt gevraagd om ” gebruikerskennis”.

Geen opleiding… Geen syllabus… Een vage materieomschrijving…

Doet dit je ergens aan denken?

Wil ons departement dat overgang naar niveau B net zo rampzalig is als overgang naar niveau A?

Zo bleek uit de overgang naar niveau A dat niet iedereen dezelfde definitie heeft van ” gebruikerskennis”.

Waarom geen opleidingscursussen organiseren? Waarom maken we geen syllabus?

Nogmaals, FOD Financiën geeft kandidaten niet alle instrumenten die ze nodig hebben om te slagen!

De resultaten van onze recente loopbaanenquête zijn duidelijk:

De FOD Financiën zou altijd opleidingen moeten organiseren om zijn personeel te helpen zich voor te bereiden op een loopbaanexamen en zo de slaagkans verhogen: JA 95%

De FOD Financiën zou voor deze examens syllabi ter beschikking moeten stellen van de kandidaten: JA 98%

FOD Financiën biedt de nodige ondersteuning aan medewerkers die hun loopbaan willen ontwikkelen : NEE 85%

Het is de hoogste tijd dat de situatie verandert en dat de FOD Financiën een partner wordt in plaats van een tegenstander in uw carrière!

Zo niet moet de FOD Financiën niet verbaasd zijn over het verlies aan motivatie van het personeel en het veelvuldig vertrek van capabele werkkrachten in de toekomst.

Men kan niet straffeloos loopbaanmogelijkheden aan het personeel beloven en die beloften vervolgens niet nakomen…

Klik HIER voor alle resultaten van onze enquête over loopbanen.