nuod No Comments

Het aantal dagen ziekteverzuim zonder medisch attest zou binnenkort van 2 op 3 kunnen worden gebracht (vanaf 01/01/2023).

Huidige situatie in geval van ziekte

In principe moet u bij ziekte een medisch attest opsturen. Maar er is een uitzondering: voor een ziekteverlof van maximum 1 dag (wegens ziekte of ongeval) met een maximum van 2 ziektedagen zonder medisch attest in éénzelfde jaar, voor zover deze de 1ste en de 2de afwezigheid zijn van 1 dag in het lopende jaar wegens ziekte of ongeval.

Vanaf de derde ziektedag ben je verplicht om onmiddellijk een medisch attest over te maken. Dat betekent dat als je al 2x één dag ziek bent geweest zonder attest in het lopende jaar, dat alle andere ziektedagen van één dag gestaafd dienen te worden met een medisch attest.

Komt er snel een verandering?

De Ministerraad van 24 juni 2022 keurde een koninklijk besluit goed waarbij het koninklijk besluit van 19 november 1998 aangepast wordt rond het ziektebriefje.

Dit koninklijk besluit omvat twee wijzigingen:

  •  het maximum aantal keren dat men kan afwezig zijn voor één dag wegens ziekte zonder attest wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd van twee naar drie keer op jaarbasis
  • daarnaast moet ook het geneeskundig getuigschrift voortaan ingediend worden binnen de ‘twee werkdagen’ in plaats van ‘zo snel mogelijk’.

Er zijn echter nog verschillende fasen (vakbondsonderhandelingen, advies van de Raad van State, handtekening van de Koning en publicatie Belgisch Staatsblad) voordat het Koninklijk Besluit in werking treedt.