nuod No Comments

Enkele tips…

Eind deze maand migreert de FOD Financiën naar PersoPoint voor een groot deel van de personeelsadministratie.

In het kader hiervan zal de My P&O applicatie niet meer beschikbaar zijn:

  • Op 21 juni om 17.00 u. voor het aanvragen en goedkeuren van verlof en afwezigheden.
  • Op 30 juni om 17.00 u. voor het aanvragen en goedkeuren van schuldvorderingen.

Uit voorzorg raadt de NUOD iedereen aan screenshots te maken van uw gegevens in My P&O (bijvoorbeeld uw verlof, uw ziektequotum, enzovoort). Dit kan nuttig zijn in geval van een probleem tijdens de migratie.

Wij willen ook uw aandacht vestigen op het advies van P&O:

• Wat betreft verloven en afwezigheden: voer zo snel mogelijk (tot en met 21 juni) in My P&O de afwezigheden in waarvan je vandaag zeker bent (jaarlijks vakantieverlof, omstandigheidsverlof, loopbaanincidenten …). Maar denk er aan, je chef zal nog steeds je verzoek moeten valideren.

• Wat betreft dienstopdrachten: je moet je dienstopdrachten vóór 21 juni invoeren, ook voor de periode van 21 t.e.m. 30 juni, anders kun je voor deze periode geen vergoeding voor reiskosten aanvragen.

• Wat betreft telewerk: je moet je telewerkdagen vóór 21 juni invoeren, ook voor de periode van 21 t.e.m. 30 juni, omdat dit gevolgen kan hebben voor de berekening van je telewerkvergoeding.

• Wat betreft vergoedingen en toelagen: voer alle openstaande vorderingen tot en met 30 juni in My P&O in.