nuod No Comments

Maak je keuze voor 2022

Binnen Finflex bestaan er twee stelsels van variabele arbeidstijd. Elk jaar kun je van stelsel veranderen.

Wil je ook volgend jaar in je huidige stelsel blijven werken? Dan moet je niets doen. Je huidige keuze blijft geldig voor volgend jaar.

Wil je van stelsel veranderen voor 2022? Dan moet je vóór 31 december 2021 je keuze maken via Mijn P&O > Mijn tijdsbeheer > Mijn variabel arbeidsstelsel.

Je kunt je stelsel niet wijzigen in de loop van het jaar. Als je in 2022 een keuze maakt, is deze geldig vanaf 1 januari 2023.

Uitzonderingen
  • Nieuwe medewerkers werken automatisch in stelsel 2. Binnen de drie maanden na hun indiensttreding kunnen zij kiezen om in stelsel 1 te werken. Deze keuze zal dan gelden voor de rest van het lopende kalenderjaar.
  • Het personeelslid kan uitzonderlijk zijn keuze in de loop van het jaar herzien in geval van verandering van functionele chef, verandering van functie binnen de eigen dienst, verandering van dienst of in geval van een ononderbroken afwezigheid van meer dan drie maanden. Dit kan binnen de drie maanden.