nuod No Comments

Wat moet het personeel van de FOD Financiën doen vóór de start van de nieuwe evaluatie?

Zoals elders uitgelegd, wordt in 2022 een nieuw evaluatiesysteem, Symfonie genaamd, ingevoerd voor het hele federaal openbaar ambt.

Hier volgt de informatie die de FOD Financiën stuurt over het einde van de evaluatiecyclus 2021 en wat er daarna gebeurt:

Voor de evaluatiegesprekken van 2021 verandert er niets. De medewerkers kunnen tot 31 januari worden geëvalueerd; voor evaluators is de uiterste datum 28 februari.

Je moet echter niet beginnen met de planningsgesprekken voor de cyclus van 2022 voordat het reglementair kader definitief is vastgesteld. De FOD Financiën zal te gelegener tijd verslag uitbrengen.