nuod No Comments

Een nieuwe brochure…

Op 1 september 2021 heeft de FOD Financiën de nieuwe versie van de variabele uurregeling ingevoerd, Finflex genaamd.

De NUOD – Sector Financiën heeft besloten een speciale brochure uit te geven om haar leden te helpen zich vertrouwd te maken met dit nieuwe systeem van variabele arbeidstijd.

Om deze brochure te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u op de omslag hieronder: