nuod No Comments

Een informele, virtuele, maar constructieve bijeenkomst…

In februari heeft de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, voor het eerst een ontmoeting gehad met de vakbonden.

Een informele en virtuele vergadering, gezien de huidige omstandigheden.

De NUOD heeft de minister nogmaals gewezen op de verschillende thema’s die in onze brief van november jongstleden aan de orde zijn gesteld, namelijk het personeelsbestand, de specifieke loopbanen, opleiding, telewerken, lokale diensten en de vele problemen van de douane.

Wij drongen erop aan dat de minister zijn departement en zijn ambtenaren zou verdedigen.

De minister en zijn medewerkers die op de vergadering aanwezig waren, waren oplettend, luisterden aandachtig naar wat er werd gezegd en waren goed op de hoogte van de problemen.

Dit is natuurlijk pas een eerste ontmoeting. Er zullen er zeker nog veel meer nodig zijn.