nuod No Comments

We interpelleerde de overheid.

Velen van u hebben ons, in het kader van uw loopbaanontwikkeling, gevraagd om de data van de volgende selecties, tests en andere examens te kennen.

Begin februari hebben we een brief naar de overheid gestuurd. Het ging over de volgende onderwerpen:

1. Overgang – Laatste tests

Er worden regelmatig verschillende generieke tests georganiseerd.

Helaas blijven de geslaagden vaak zeer lang wachten op de specifieke tests. Velen wachten bijvoorbeeld nog steeds op het laatste overgangsexamen voor het A-niveau, nadat zij het universitaire curriculum hebben doorlopen.

Voor dit overgangsexamen op A-niveau is een eerste antwoord gepubliceerd op het intranet:

In grote lijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Begin van de inschrijvingen: einde tweede trimester 2021
  • Begin van de proeven: laatste trimester 2021

De precieze data en het verloop van de procedure zullen u later worden meegedeeld.

Ter herinnering: enkel de laureaten van de eerste twee reeksen mogen deelnemen aan deze derde reeks proeven.

Evenzo hebben verschillende personeelsleden op andere niveaus geklaagd over het gebrek aan organisatie van specifieke toetsen voor de overgangstoetsen.

De organisatie van de eerste serie wordt door Selor opnieuw opgestart. De laureaten van de vorige sessies vrezen dus dat zij zullen worden “ingehaald” door hun collega’s en zo hun kans op een benoeming zullen verliezen.

2. Brevetten voor belastingadministratie

Het was de bedoeling een reeks brevetten te organiseren om de laureaten van twee of drie brevetten in staat te stellen hun loopbaantraject te voltooien en aldus toegang te krijgen tot een A2- of A3-functie in hun algemene administratie.

Hoe zit het met het tijdschema en de inhoud van de certificaten die zullen worden georganiseerd?

3. Data van de selecties “Loopbanen bij de FOD Financiën

Wat zijn de data van de verschillende selecties/tests/specifieke examens die gepland zijn voor het personeel van de FOD Financiën, zo mogelijk voor elke algemene administratie en stafdienst?

Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen of er een oplossing is gevonden voor personeelsleden die uit andere diensten komen en een administratieve rang hebben, waardoor zij niet kunnen deelnemen aan examens van de fiscale loopbaan.

4. Benoeming A3

Sommige ambtenaren wachten op hun benoeming voor A3, een benoeming die door de afwezigheid van de regering is geblokkeerd. We hebben een paar benoemingen in het Staatsblad zien staan, maar dat geldt niet voor alle beambten.