nuod No Comments

Kostprijs stijgt vanaf 01/12/2020

Voor aanvragen na 30/11/2020 vervangen we het forfaitair bedrag door een actuariële berekening als het laatste diploma meer dan 10 jaar geleden behaald werd.

Personen die hun laatste diploma meer dan 10 jaar geleden behaalden, kunnen mogelijk nog genieten van het forfaitair bedrag (1 560,60 EUR aan de huidige index per periode van 12 maanden) als zij hun aanvraag indienen vóór 01/12/2020. De datum van hun aanvraag bepaalt de kostprijs, niet hun uiteindelijke betaaldatum.

Het forfaitair bedrag blijft van toepassing voor aanvragen binnen de 10 jaar.

Lees meer over de afkoop van studieperioden