nuod No Comments

Tussenkomst van de werkgever: NUOD’s verzoek is eindelijk ingewilligd!

Zoals u wellicht al op het intranet hebt kunnen lezen: vanaf 1 januari 2021 zal de tussenkomst van de FOD Financiën in de basishospitalisatieverzekeringspremie worden verhoogd van 75% naar 100%. Dit betekent dat actieve medewerkers kunnen profiteren van een gratis hospitalisatieverzekering in een tweepersoons- of gedeelde kamer (= basisformule).

Zoals voorheen zal deze interventie zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule gelden (dit betekent dat voor een werknemer van de FOD Financiën het bedrag dat moet worden betaald om van de uitgebreide formule te kunnen genieten, wordt verminderd met het bedrag van de basisformule).

Deze “volledige” tussenkomst wordt al jaren gevraagd door onze vakbond.

Eerste nadeel: helaas is er nog steeds geen tussenkomst voorzien voor medeverzekerden en gepensioneerd personeel.

Een ander nadeel: alhoewel de NUOD zich al maanden met deze kwestie bezighoudt, betreuren wij het dat de overheid niet eens de moeite heeft genomen om ons op de hoogte te brengen van de positieve ontwikkelingen in dit dossier, ook al zijn er veelvuldige contacten tussen de overheid en de vakbonden.

Ook moet worden opgemerkt dat de jaarlijkse verzekeringspremie in 2021 zal verhogen.

Deze verhoging bedraagt 5% voor de basisformule en 2,4% voor de uitgebreide formule.

Hier zijn de bedragen (2020 en 2021):

  2020 2021
Categorie Basisformule
(2 of meer bedden)
Uitgebreide formule (1 bed) Basisformule
(2 of meer bedden)
Uitgebreide formule (1 bed)
Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd   49,04 € 181,42 €   51,47 € 185,76 €
Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar)   17,16 €  63,49 €   18,01 €  65,01 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden tot en met 66 jaar (partners en gepensioneerden tot en met 66 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar)   49,04 € 181,42 € 51,47 € 185,76 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar (partners en gepensioneerden vanaf 67 jaar tot en met 71 jaar) 196,16 € 634,99 € 205,89 € 650,17 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden vanaf 72 jaar 294,24 € 861,76 € 308,83 € 882,36 €