nuod No Comments

Probleem opgelost.

Zoals u misschien vorige week in de pers hebt gelezen heeft een onoplettendheid in een wet* de douanebeambten verhinderd een aantal van hun missies uit te voeren.

NUOD reageerde snel. En dankzij onze tussenkomst, die van de pers, de gecoördineerde goede wil van de minister van Mobiliteit, zijn departement en de FOD Financiën, werd er snel een oplossing gevonden: een erratum werd maandag 12 oktober in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het duurde dus maar een paar dagen om een oplossing te vinden. In één woord: EFFECTIVITEIT.

Hier is een link naar het debat in het Parlement over dit onderwerp.

Is er hoop voor de andere dossiers?

We durven te hopen dat dezelfde goede wil aanwezig is voor alle hangende dossiers betreffende de douanebeambten?

Hoe komt het dat het probleem van de telescopische wapenstokken nog steeds niet is opgelost?

Hoe zit het met pensioen en actieve dienst **?

Hoe zit het met de verhoging van de toelage voor het dragen van wapens? Hoe zit het met het dossier Bevuilend werk? De vergoeding voor het onderhoud van het uniform en de veiligheidskleding? De aanpassing van de wet van 14/12/2000 (meer dan 11 uur per dag en 50 uur per week)?

Nu er een regering is, is het tijd dat de AADA en de verschillende politici hun verantwoordelijkheid nemen! Het geduld van de douanebeambten heeft zijn grenzen en die worden ruimschoots overschreden.

.

* Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft
** Een vakbondsvraag die een veel ruimer akkoord heeft bereikt dan de staat van dienst van het grondwettelijk hof in de onderhandelingen met de FOD Financiën. We weten zeker dat u het ermee eens bent mijnheer de Eerste Minister.