nuod No Comments

In oktober wordt een Fedorest beheerscomité georganiseerd.

In dit comité zal de toekomst van Fedorest worden bekeken.

Pas dan worden de binnen Fedorest ontwikkelde projecten aan de vakbonden voorgelegd.

Meer weten we op dit moment helaas niet. Moeten we ons daar zorgen over maken? Het is moeilijk te zeggen…

De overheid heeft ons echter verzekerd dat er geen banen zullen sneuvelen.