nuod No Comments

Sinds maart werden heel wat uitzonderlijke maatregelen genomen, zowel op het niveau van onze FOD als in het hele federale overheidsapparaat.

De overheid heeft een overzichtstabel opgesteld waarin het thema van de maatregel, de geldigheidsduur en de regelgevingsbron worden weergegeven.

Deze tabel – beschikbaar op het intranet – vat deze verschillende maatregelen samen. Aarzel niet om deze te raadplegen.