nuod No Comments

Hieronder volgt de procedure van P&O voor de bescherming van degenen die in het kader van de Coronaviruspandemie als risicodrager worden beschouwd.

Sommige collega’s met een chronische ziekte of andere pathologie moeten elk risico op besmetting vermijden. Bij de lockdown, werden zij als eerste uit de kantoren verwijderd; ze moeten dus logischerwijs de laatste zijn die terugkeren.

De stafdienst P&O heeft een procedure ontwikkeld waarbij deze collega’s van hun dienstchef automatisch een verlenging van de telewerkperiode kunnen krijgen.

U bent in dit geval wanneer u aan deze vier voorwaarden voldoet (cumulatief):

  • U bent arbeidsgeschikt (niet met ziekteverlof).
  • U behoort tot een risicogroep of u heeft contact gehad met een door Covid-19 besmette persoon.
  • U wordt door uw dienstverantwoordelijke verzocht om naar uw werkplek te komen.
  • U heeft een attest van uw behandelend arts waaruit blijkt dat u zich niet naar de werkplek mag begeven (quarantainegetuigschrift). Voorbeelden van attesten werden door het RIZIV ter beschikking gesteld van de geneesheren. Ze bevatten geen medische informatie en kunnen daarom in volledige vertrouwelijkheid naar uw dienstverantwoordelijke worden gestuurd.

Hier is een link naar de pagina op de website van het RIZIV waar dit quarantaine certificaat te vinden is: https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/medische-getuigschriften-veranderingen-gedurende-covid19.aspx

Er zal een specifieke code worden voorzien om uw situatie in My P&O in te dienen. U zal er ook het doktersattest moeten opladen. Zodra My P&O zo is geprogrammeerd, volgt een nieuwe communicatie. In afwachting volstaat het om uw quarantainegetuigschrift per mail naar uw dienstchef te sturen. U kan uw toestand later met terugwerkende kracht regulariseren in My P&O.