nuod No Comments

Hier is de procedure van P&O.

In sommige gevallen is het niet uw gezondheidstoestand die u verhindert om weer aan het werk te gaan, maar wel uw sociale of gezinssituatie (bijvoorbeeld chronische ziekte van een naaste). Er is ook een procedure voorzien om een dossier in te dienen dat zal worden onderzocht door de stafdienst P&O.

De te volgen procedure:

  • U vult het formulier.
  • U legt het ter kennisgeving voor aan uw dienstchef.
  • U stuurt het per mail naar po@minfin.fed.be, met de bewijsstukken voor de ingeroepen situatie.
  • Een sociaal assistent analyseert het dossier en de verstrekte documenten en neemt nadien contact met u op.

Indien een inwonend gezinslid behoort tot de risicogroep, wordt het telewerk of de dienstvrijstelling toegekend voor de duur van het attest.

Bezorg hiervoor een specifiek quarantainegetuigschrift in bijlage van uw aanvraag. Zonder dit getuigschrift kan uw aanvraag niet worden goedgekeurd. Als er een andere reden wordt ingeroepen, wordt het verzoek voor advies aan de Bupa HR van uw entiteit overgemaakt. Nadien wordt de beslissing aan u meegedeeld.

Bedankt om rekening te houden met een wachttijd van max. 10 werkdagen voor de afhandeling van uw aanvraag.