nuod No Comments

Een uitzonderlijke toestemming om het uit te stellen…

Op 23 april heeft NUOD de voorzitter van het directiecomité geïnterpelleerd. Hier zijn enkele uittreksels uit onze brief:

Om zich voor te bereiden op de periode na de afbouwprocedure wil NUOD verschillende wegen voorstellen die het personeel in staat zouden kunnen stellen de afbouw zo rustig mogelijk te benaderen.

1. Met betrekking tot vakantieverlof

Gezien dat:

 • dat personeelsleden niet zoveel mogelijkheden hebben om vakantie te nemen als ze normaal gesproken zouden hebben…
 • en dat er een groot aantal dienstopdrachten tijdelijk opzij moeten worden gezet en dat de wettelijke termijnen moeten worden nageleefd, wat het voor sommige personeelsleden moeilijker zal maken om al hun vakantieverlof op te nemen.

Kunt u de mogelijkheid van een grotere overdracht van vakantieverlof en/of een grotere aantal dagen kapitaliseren in “tijdsparen”.

2. Betreffende teamgeest – Teambuilding

Zou het mogelijk zijn een extra “teambuildingdag” toe te kennen om collega’s van dezelfde afdeling samen te laten komen en samen te ontspannen en sociale banden opnieuw aan te knopen, met inachtneming van de geldende regels inzake afstand en hygiëne?

We hebben nog steeds geen antwoord op onze mail ontvangen.

Desalniettemin is er op het intranet een mededeling verschenen over het uitstel van het verlof. Het luidt als volgt:

Na de coronamaatregelen zullen de meesten onder u nog bijna al hun vakantiedagen van 2020 moeten opnemen. Bovendien hebben 12.872 personeelsleden nog verlofdagen van 2019 staan (gemiddeld 13,9 dagen), en sommigen hebben zelfs nog verlofdagen van 2018.

Om de diensten, die na de hervatting van de normale economische activiteit van het land, zullen worden geconfronteerd met meer werk en/of met andere piekperiodes, niet te ontregelen, hebben we het systeem voor overdracht van het vakantieverlof uitzonderlijk herzien. Dit zijn de nieuwe regels die van toepassing zijn voor de dagen vakantieverlof van 2018, 2019 en 2020. Wij herinneren u eraan dat de 2 dagen (of meer) tijdsparen waarop u elk jaar recht heeft automatisch in uw saldo tijdsparen worden geplaatst en jaar na jaar kunnen worden overgedragen.

VERLOFDAGEN VAN 2018 EN VOORGAANDE JAREN

Regel: Alle verlofdagen van 2018 en voorgaande jaren moeten worden opgenomen voor 31 december 2020.

Uitzondering: de personeelsleden die hun verlofdagen niet kunnen opnemen door ziekte of een arbeidsongeval, waardoor ze gedurende het hele jaar 2020 niet hebben kunnen werken.

VERLOFDAGEN VAN 2019

Regel: dit zijn de verschillende mogelijke situaties en de toegestane termijnen, voor de verlofdagen van 2019. Hou hierbij rekening met uw restsaldo op 1 januari 2020.

• U heeft nog tussen 1 en 10 dagen verlof van 2019. U moet

 • de dagen die u nog heeft opnemen voor 31 december 2020.

• U heeft nog tussen 11 en 19 dagen verlof van 2019. U moet

 • 10 dagen opnemen voor 31 december 2020 en
 • de overblijvende dagen (maximum 9 dagen) opnemen voor 30 april 2021.

• U heeft nog tussen 20 en 24 dagen verlof van 2019. U moet

 • 10 dagen opnemen voor 31 december 2020,
 • 9 dagen opnemen voor 30 april 2021 en
 • de overblijvende dagen (maximum 5 dagen) opnemen voor 31 augustus 2021.

• U heeft nog meer dan 24 dagen verlof van 2019. U moet

 • 10 dagen en de rest opnemen voor 31 december 2020,
 • 9 dagen opnemen voor 30 april 2021 en
 • 5 dagen opnemen voor 31 augustus 2021.

Deze uitsplitsing geldt voor iedereen, ook voor wie minder verlofdagen krijgt ingevolge deeltijds werken.

Uitzondering: de personeelsleden die hun verlofdagen niet kunnen opnemen door ziekte of een arbeidsongeval waardoor ze gedurende het jaar 2020 niet hebben kunnen werken.

Voorbeelden

Joris is 39 jaar en werkt voltijds. Hij heeft nog 22 dagen verlof van 2019 en daarnaast zijn 26 dagen van 2020 (waarvan 2 dagen tijdsparen).

Hij moet ten laatste:

 • 10 dagen opnemen voor 31 december 2020;
 • 9 dagen opnemen voor 30 april 2021;
 • 3 dagen opnemen voor 31 augustus 2021;
 • 24 dagen opnemen voor 31 december 2021.

De twee dagen tijdsparen die overblijven worden automatisch in het saldo tijdsparen geplaatst en kunnen dus jaar na jaar worden overgedragen.

Veerle is 43 jaar en werkt halftijds. Zij heeft nog 12 verlofdagen van 2019 en daarnaast nog 13 dagen van 2020 (waarvan 1 dag tijdsparen). Zij moet ten laatste:

 • 10 dagen opnemen voor 31 december 2020;
 • 2 dagen opnemen 30 april 2021;
 • 12 dagen opnemen voor 31 december 2021.

De overblijvende dag tijdsparen wordt automatisch in het saldo tijdsparen geplaatst en kan dus jaar na jaar worden overgedragen.

VERLOFDAGEN VAN 2020

De algemene regel voor de overdracht van vakantieverlof blijft van toepassing.

De nieuwe parameters zullen de komende maanden in My P&O worden ingebracht, zodat de werkelijke toestand kan worden weergegeven.

Tot slot vindt u HIER een kleine herinnering aan de regels met betrekking tot tijdbesparing.