nuod No Comments

Afbouw? Maar voor wanneer?

Vrijdag 24 april maakte de regering de grote lijnen bekend van het plan om de crisismaatregelen vanaf 4 mei af te bouwen. Het betreft een progressieve en niet-definitieve strategie in 3 fasen. De aanpassing van de maatregelen en de vooropgestelde data hangen af van de gezondheidsevolutie.

Hetzelfde geldt voor de FOD Financiën. Het departement zal u regelmatig op de hoogte houden van de afbouwmaatregelen die binnen onze FOD van toepassing zullen zijn.

Tijdens een online vergadering op woensdag 29 april werd ons meegedeeld dat deze afbouwprocedure in de FOD Financiën gebaseerd zal zijn op de gids die de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft gepubliceerd.

Aarzel niet om deze gids te raadplegen.

Let op: Sommige lokale chefs lijken de verkeerde instructies te hebben ontvangen. Voorlopig zijn de momenteel geldende maatregelen nog steeds van toepassing!

Telewerk blijft ook na 4 mei de regel voor alle functies die dit toelaten. Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, blijft van kracht. De fysieke aanwezigheid op kantoor is enkel gerechtvaardigd in geval van absolute noodzaak: beurtrol, logistieke functies, controleopdrachten ter ondersteuning van de politie…

En in dit geval verzekerde de overheid ons dat er hydroalcoholische gel zou worden verstrekt.

Eventuele wijzigingen worden door de overheid gecommuniceerd.

Op 30 april werd een directiecomité gehouden. De communicatie zou moeten volgen…

Op de intranetpagina Coronavirus is een subrubriek “Afbouwen van de maatregelen” aangemaakt. Hier zal u steeds alle informatie kunnen vinden over de implementering van het exitplan.

Voor alle andere vragen over het Coronavirus en de gevolgen ervan bij de FOD Financiën kunt u terecht bij:

.

Vergeet niet uw telewerkdiensten te coderen in MyP&O

Hoewel telewerk voor velen van ons de regel is geworden, werd de code TO nog niet standaard geprogrammeerd in uw My P&O. U moet bijgevolg uw situatie in My P&O indienen met de code TO.

Let wel, u moet dit uiterlijk binnen de 30 dagen na de datum van het telewerk doen. Als deze deadline is verstreken, stuurt u een e-mail naar timemanagement@minfin.fed.be, met de toestemming van de chef en met vermelding van de telewerkdagen. De code zal dan worden ingediend door een dossierbeheerder van de stafdienst P&O.

Hebt u geen toegang tot een mailbox? Neem dan contact op met uw verantwoordelijke die timemanagement@minfin.fed.be in uw plaats zal verwittigen.

Ter herinnering: de dagen die u thuis werkt in de huidige context worden niet meegerekend voor het wettelijke jaarcontingent van 3/5 van het totale aantal dagen dat u thuis werkt.

.

Vergeet ook niet de nodige formaliteiten te vervullen in geval van ziekte

Bent u ziek? Registreer uw ziekte in het Medex-oproepsysteem op 0257 257 22 en stuur uw medisch attest “Medex-formaat” binnen 30 dagen via Bpost enkel naar het volgende adres: Medex-Medische attesten, Victor Hortaplein 40 bus 50 1060 Brussel

Misschien heeft u de dokter niet fysiek ontmoet? In dat geval heeft u twee opties:

  • Uw arts heeft directe toegang tot de applicatie Medex eMediAtt en kan het formulier zelf invullen en opsturen.
  • Uw arts heeft geen toegang tot Medex eMediAtt: u kan, uitzonderlijk, een standaard medisch attest met de diagnose opsturen.

Bent u door de huidige crisis vergeten uw afwezigheden in te bellen, dan kan u dat nog steeds doen en data uit het verleden indienen.

Hetzelfde geldt voor het verzenden van een medisch attest. Beter te laat verwittigen dan helemaal niet.