nuod No Comments

Uw salaris wordt in april 2020 geïndexeerd.

.

In de publieke sector worden de salarissen twee maanden na het bereiken of overschrijden van de spilindex met 2% verhoogd.

De spilindex werd in februari 2020 overschreden.

Vanaf 1 april 2020 zal de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,7410 bedragen en zullen het bruto maandsalaris en alle toelagen met 2% worden verhoogd.