nuod No Comments

Een nieuwe versie wordt nu dinsdag 11 februari besproken.

.

Naar aanleiding van de opmerkingen die enkele weken geleden zijn gemaakt, heeft de overheid een nieuwe versie van de deontologische ICT-code ingediend.

Hoewel we verbeteringen en aanpassingen hebben vastgesteld, blijven er veel problemen bestaan.

Deze code kan in de toekomst van groot belang zijn voor het personeel.

Dankzij de waardevolle analyses van onze afgevaardigden, en op een constructieve manier, heeft NUOD voorafgaand aan de vergadering veel opmerkingen aan de overheid gestuurd.