nuod No Comments

Er zijn normen en die moeten worden nageleefd….

De overheid heeft besloten om in alle gebouwen van de FOD Financiën WiFi te installeren en de kabelverbindingen te verwijderen.

En, in tegenstelling tot wat sommigen suggereren, zijn NUOD en de vakbonden in het algemeen het niet eens over dit punt.

Verre van volledig anachronistisch te zijn (laten we eerlijk zijn, de meesten van ons gebruiken bijvoorbeeld thuis een smartphone of WiFi), kunnen we ons daarom niet oprecht verzetten tegen het gebruik van WiFi als principe.

Er zijn echter normen waaraan moet worden voldaan en die moeten ook worden nageleefd! NUOD heeft dit duidelijk in herinnering gebracht in IDPDW-vergaderingen (preventie en bescherming van werknemers op het werk) en heeft gevraagd om de risico’s voor de gezondheid van werknemers te analyseren.

Een korte samenvatting van dit dossier is hieronder beschikbaar.

Het is gereserveerd voor onze leden.

Om toegang te krijgen, logt u in met uw persoonlijke gegevens en klikt u op deze link.