nuod No Comments

De vakbonden kunnen deze verdere verslechtering van uw werkomstandigheden niet accepteren!

In de afgelopen dagen is er een nieuw beheersysteem voor telefonie geïmplementeerd in diverse algemene administraties……

Een stap terug in zekere zin, want na gecentraliseerde telefonie zijn veel ambtenaren nu genoodzaakt om de telefoon weer op te nemen als de eerste lijn verzadigd is… En dit zonder enige echte waarschuwing.

Het doel: zeker niet een verbetering van de dienstverlening, maar een kunstmatige verbetering van de statistieken. Ons departement is door de Rekenkamer en de pers met de vinger gewezen.

Vorig jaar heeft NUOD de overheid al gewezen op deze kritiek.

In plaats van het contactcenter te versterken, neemt de overheid weer een andere beslissing. En zoals gewoonlijk schuiven ze de hete aardappel door aan de ambtenaren…

Dit is onaanvaardbaar!

Dit heeft een aanzienlijke negatieve invloed op uw werkomstandigheden. Dit verhoogt uw werklast en stress. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de kwaliteit van uw werk. ER wordt U een vast schema opgelegd, ongeacht uw keuze voor een flexibel schema. Je wordt gevraagd je te verantwoorden als je niet reageert… met alle disciplinaire gevolgen die dit kan hebben.

Deze uitvoering door de verschillende algemene besturen is echter niet gecoördineerd met de vakbonden.

De vakbondsorganisaties hebben krachtig gereageerd en hebben gevraagd om dit overleg zo snel mogelijk te organiseren en het systeem in de tussentijd te bevriezen.