Test ons in 2019… zonder enige risico!

Tevreden of geld terug!

Verlenging tot 31 maart 2019!

Bij het naderen van het nieuwe jaar, gaan we de uitdaging aan om U te overtuigen en stellen we U de actie voor “Voldoening of geld 100% terug!”.

U kan onze werking gedurende een jaar testen als lid, en indien U dan niet overtuigd bent van het nut van onze acties en de kwaliteit van onze diensten, betalen we U de totaliteit van Uw bijdragen terug!

Waaruit bestaat dit aanbod?

Gedurende een vol jaar, kan U de werking en diensten van NUOD testen.

Indien U einde 2019 tevreden bent – waarvan wij overtuigd zijn – blijft U automatisch lid. In tegenovergesteld geval, ontvangen we met dank Uw melding waar we tekort schoten, zodat we er ook iets uit leren.

Wie als nieuw lid einde 2019 niet tevreden zou zijn over ons werk, kan met een simpel bericht een einde stellen aan de aansluiting, en wij staan er dan met onze handtekening borg voor dat U de betaalde bedragen terug ontvangt op Uw rekening.

U loopt dus geen enkel risico door aan te sluiten als lid!

In de brochure hierbij, vindt U de nodige informatie, te weten

  • De karakteristieken van NUOD
  • De aan leden toegekende voordelen
  • De bekomen vooruitgang die de laatste jaren werd bekomen
  • Alle details over de campagne « Voldoening of geld 100% terug »

Deze brochure kan U ook via download inzien.

U kan ook een papieren versie opvragen bij ons permanent secretariaat via mail (op nuod.financien@telenet.be) – via telefoon (03/226.28.01).

 Niet is makkelijker

  1. stuur ons Uw aansluitingsformulier volledig ingevuld en ondertekend terug voor 31 maart 2019 of vul het online formulier (lien vers le formulaire en ligne) in
  2. vervolledig het domiciliëringsformulier en bezorg het ons

Wil U meer informatie over deze actie?

Aarzel niet om ons permanent secretariaat te bevragen:

  • via mail (op nuod.financien@telenet.be);
  • via telefoon (03/226.28.01);
  • of bij onze vertegenwoordigers – afgevaardigden voor Uw gebouw (zie website).

Voor onze reeds bestaande leden verandert er niets!

Zij genieten het geheel van onze voordelen, in een nog sterkere vakbond.

Wij zullen hen binnenkort trouwens concreet belonen voor hun getrouwheid.