09:00 – 16:00

Maandag tot en met vrijdag

Hardenvoort 15

2060 Antwerpen

De NUOD – Sector Financiën, de autonome vakbond van de FOD Financiën

09:00 – 16:00

Maandag tot en met vrijdag

Hardenvoort 15

2060 Antwerpen

Online aansluiting

Om U online aan te sluiten, vervolledigt U de velden hierna.

Opgelet, alle velden zijn verplicht. Bedankt voor de melding Nihil voor de bij U niet toepasselijke vragen.

Ondergetekende

Naam (*)

Voornaam (*)

Geslacht (*)

verklaar mij aan te sluiten bij NUOD sector Financiën vanaf de eerste dag van

Maand (*)

Kalenderjaar (*)

en volgende ledenbijdrage te betalen (*)Privégegevens

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) (*)

Privé-adres (*)

Postcode (*)

Gemeente (*)

Privé Telefoon (*)

Privé GSM (*)

Privé mailadres (*)
Administratieve gegevens

Niveau (*)

Graad (*)

Stamnummer (*)

Statuut (*)

Werkregime (100 % / 80 % / 50 % / x %) (*)

Algemene Administratie (*)

Administratie (*)

Dienst (*)

Dienstadres (*)

Postcode (*)

Gemeente (*)

Diensttelefoon (*)

Dienstmail (*)

Ik wens gebruik te maken van de actie "Tevreden of geld terug" (meer details: HIER - indien u ja kiest, is een domiciliëring verplicht)(*)

Ik wens het magazine Flash te ontvangen ...(*)

Aansluiting via afgevaardigde of militant ?

Ik aanvaard dat deze gegevens gebruikt worden conform het charter GDPR van NUOD (*) :

Een ontvangstmelding met kopie van Uw aansluitingsformulier zal U worden toegestuurd op Uw privé-adres.

Indien deze mail niet in Uw inbox komt, check eventueel Uw map spam.

Top