Tijdens een loopbaan, kan een ambtenaar met talrijke delicate situaties geconfronteerd worden.

Dit is gelukkig niet het geval voor iedereen, maar, indien de omstandigheden het vereisen, kunnen onze leden altijd advies, hulp of een individuele tussenkomst vragen aan de NUOD.

Onze afgevaardigden en techniekers moeten inderdaad regelmatig tussenkomen voor onze leden.

Het kan, onder andere, gaan over ernstige relatiegeschillen tussen de ambtenaar en zijn hiërarchie, of zelfs tussen ambtenaren.

Het kan eveneens gaan over puur logistieke kwesties of welzijnsproblemen.

Onregelmatigheden worden spijtig genoeg soms ook vastgesteld inzake toekenning van functies of het verkrijgen van een standplaatsverandering.

Helaas zijn personeelsleden het slachtoffer van onevenredige druk, pesterijen en onrechtvaardigheid.

In elk van deze gevallen, zoals in nog vele andere, blijkt de steun van een vakorganisatie zeer nuttig of onontbeerlijk.

Bovendien kan in het kader van de jaarlijkse evaluatie een “onvoldoende” leiden tot ontslag.

Wij hopen natuurlijk dat de evaluaties voor allen goed zullen verlopen, maar de risico’s op ontevredenheid en protest zijn spijtig genoeg reëel. Elk jaar moeten we leden in dergelijke gevallen verdedigen.

Het overkomt niet alleen anderen!

Zelfs als wij u natuurlijk het allerbeste toewensen bij de FOD Financiën, blijkt jammer genoeg uit de ervaring dat vrijwel onoplosbare situaties kunnen optreden, waarbij een externe steun meer dan welkom is.

De NUOD moet natuurlijk en gelukkig niet voor elk lid individueel tussenkomen.

Maar gezien de toenemende werkdruk van de ambtenaren, de stress en de explosieve toename van het aantal burn-out, het herhaaldelijk gebrek aan respect voor de ambtenaren vanwege bepaalde managers van ons departement, alsook sommige politici, moet de huidige context iedereen doen nadenken over het nut van een lidmaatschap bij een vakbond, meer bepaald de NUOD.

De NUOD, uw beste individuele bijstand
Wacht niet op een probleem of een ramp. In geval van een professioneel probleem staan onze teams aan uw zijde.

Als u nog geen lid bent, duurt het maar een paar minuten om ons lidmaatschapsformulier in te vullen…