Het lijkt ons nuttig u te herinneren aan een aantal punten in verband met de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage.

Wanneer moet ik betalen?

De bijdragen moeten vooraf worden betaald, d.w.z. aan het begin van de betrokken maand (of het betrokken jaar).

Wij vragen u ook om uw bijdrage spontaan te betalen. Dit bespaart ons de kosten van het versturen van een of meer herinneringen. En het bespaart je deze herinnering(en), wat nooit prettig is…

Hoeveel is het?

Ter herinnering: de bijdrage zal in 2023 ongewijzigd blijven. De bijdrage zal nog steeds:

U werkt voltijds (of hoger dan 50 %):

 • 15,00 € per maand (Niveau D, C, B, A1 en A2) 180,00€/jaar
 • 16,50 € per maand (A3 en A4)  198,00€/jaar

U werkt deeltijds (50 % of lager):

 • 9,50 € per maand (Niveau D, C, B en A1 en A2) 114,00€/jaar.
 • 11,00 € per maand (A3 en A4) 132,00€/jaar.

Voor gepensioneerde personeelsleden: de kosten van het lidmaatschap bedragen 48 €/jaar (vanaf 2024) dit laatste bedrag vertegenwoordigt de kosten voor het verzenden van de Flash.

Op welke rekening?

De bijdragen moeten worden gestort op de KBC-rekening BE27 4090 0510 5173.

Hoe betaalt u uw lidgeld?

Er zijn verschillende manieren om uw lidgeld te betalen:

 • Kies voor een domiciliëring en geniet van 10 € cashback

  De NUOD heeft een domiciliëringsysteem voor de betaling van de bijdragen.

  Door het onderstaande SEPA-mandaat in te vullen maakt u het zichzelf gemakkelijker en bespaart u geld: inderdaad, elk lid dat kiest voor een domiciliëring, storten wij eenmalig een cashback van 10 € (5 € voor de leden die deeltijds werken 50% of minder).

  Bovendien, indien u opteert voor een jaarlijkse betaling en deze betaling ten laatste in februari gebeurt geniet u een andere cashback van 10 € (5 € voor de leden die deeltijds werken 50% of minder). Deze cashback wordt elk jaar gegeven.

  In het totaal kan u dus een terugbetaling ontvangen van 20 € bij uw aansluiting, en 10 € elk jaar.
  Dit systeem van domiciliëring kan ons heel wat belangrijke tijd besparen bij het administratief en boekhoudkundig werk.

  Het instappen in het domiciliëringsysteem is uiteraard facultatief, maar als u van de voordelen wilt genieten vul dan onderstaand formulier op de volgende pagina in en verzend het.

 • Bankoverschrijving

  U kunt uw lidmaatschapsgeld ook betalen door een bankoverschrijving te maken op rekeningnummer BE27 4090 0510 5173, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

 • Domiciliëringsmandaat

  U kunt tevens uw betaling verrichten via een permanente betalingsopdracht. Het nodige formulier om in te vullen, vindt u op onze internetsite in de rubriek “Lid worden” – domiciliëringsmandaat

Cashback

Zoals hierboven uiteengezet, biedt de NUOD :

 • een eenmalige cashback van 10 euro (5 euro voor deeltijdwerkers) voor leden die kiezen voor een domiciliëring;
 • een extra recurrente cashback van 10 euro (5 euro voor deeltijdwerkers) voor leden die hun jaarlijkse bijdrage uiterlijk op 31 januari van het betrokken jaar betalen. U kunt elk jaar van deze cashback profiteren als u uw jaarlijkse bijdrage in januari betaalt.

Deze twee cashbacks zijn cumulatief: als u ons het ingevulde domiciliëringsformulier toestuurt en ervoor kiest uw lidmaatschapsgeld jaarlijks te betalen, krijgt u het eerste jaar € 20 terugbetaald en elk daaropvolgend jaar € 10.

Deze restituties worden aan het eind van het eerste kwartaal van het betrokken jaar betaald.