nuod No Comments

Meer informatie.

In november hebben we je informatie gegeven over de hospitalisatieverzekering.

Hier volgt aanvullende informatie van P&O.

Ethias NV wordt de nieuwe verzekeraar van de collectieve verzekeringen voor hospitalisatie en aanvullende gezondheidszorgen van de federale openbare diensten. Het nieuwe contract met Ethias NV loopt van 01/01/2024 tot en met 31/12/2029.

Op de website van de FOD BOSA > Hospitalisatie- en aanvullende verzekeringen vanaf 1 januari 2024 vind je de info en de documenten omtrent het nieuw collectief contract bij Ethias.

Wat houdt dit in voor de medewerkers van de FOD Financiën?

Je was aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering – met eventueel een aanvullend zorgplan – van AG Insurance en je wil niets wijzigen.

Als je verzekerd wil blijven en dezelfde formule – basisformule of uitgebreide formule – wil behouden voor jezelf en je eventuele nevenverzekerden, moet je niets doen.

Als je tevens ook aangesloten was bij een aanvullend zorgplan ‘Dental Flex’ of ‘Ambucare Flexible’ van AG Insurance en je wil dit verderzetten bij Ethias, moet je ook niets doen. Ethias neemt deze zorgplannen over met behoud van de opgebouwde voordelen.

Ter bevestiging van je aansluiting(en) zal je in de loop van de maand december 2023 van Ethias een schrijven ontvangen met de nodige praktische informatie en de AssurCard.

Via de Ethias-app die je ter beschikking wordt gesteld, kan je de gegevens van je verzekeringen verifiëren.

Je was aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering – met eventueel een aanvullend zorgplan – van AG Insurance en je wil iets laten wijzigen.

Hospitalisatieverzekering

In de loop van de maand december 2023 zal je van Ethias een schrijven ontvangen met de nodige praktische informatie en de AssurCard. Daarna kan je een wijziging doorgeven.

Via de Ethias-app die je ter beschikking wordt gesteld, kan je

  • je formule (basisformule of uitgebreide formule) raadplegen;
  • een adreswijziging doorgeven;
  • je rekeningnummer aanpassen.

Via het aansluitingsformulier hospitalisatieverzekering kan je

  • je gezinsleden aansluiten – dit kan zonder wachttijd of medische formaliteiten tot 31/03/2024;
  • een wijziging omtrent je nevenverzekerden doorgeven – dit kan zonder wachttijd of medische formaliteiten tot 31/03/2024;
  • doorgeven aan Ethias dat je kinderen niet langer kinderbijslaggerechtigd zijn – de tarieven van inwonende kinderen die geen recht meer hebben op kinderbijslag, worden vanaf 01/01/2024 gelijkgeschakeld met de tarieven van de volwassen nevenverzekerden tot en met 66 jaar;
  • je waarborgformule wijzigen (van basis naar uitgebreid of omgekeerd) – dit kan zonder wachttijd of medische formaliteiten tot 31/03/2024;
  • je betalingswijze aanpassen (van jaarlijks naar trimestrieel of omgekeerd).

Je mailt het ingevulde aansluitingsformulier naar bosa@ethias.be.

Als je de aansluiting bij de collectieve hospitalisatieverzekering voor jezelf en je gezinsleden wil stopzetten vanaf 01/01/2024, meld je dit via mail naar po.remunerations.belonen@minfin.fed.be.

Aanvullende zorgplannen

Je kan jezelf en eventueel je nevenverzekerden bijkomend aansluiten bij de zorgplannen van Ethias NV vanaf 01/01/2024 door het aansluitingsformulier verzekering ambulante zorgen in te vullen en te mailen naar bosa@ethias.be.

De nevenverzekerden moeten dezelfde aanvullende zorgverzekering nemen als de hoofdverzekerde. De nevenverzekerden kunnen niet aansluiten zonder de aansluiting van de hoofdverzekerde. Als hoofdverzekerde kan je wel alleen aansluiten bij de aanvullende zorgverzekeringen.

Indien jij en je eventuele nevenverzekerden aangesloten waren bij een aanvullend zorgplan van AG Insurance en je wenst deze aansluitingen niet verder te zetten bij Ethias, moet je dit zelf melden aan Ethias. Dit kan via mail naar bosa@ethias.be.

Je was niet aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van AG Insurance en je wenst jezelf (en je gezinsleden) aan te sluiten vanaf 01/01/2024.

Hospitalisatieverzekering

Als je jezelf (hoofdverzekerde) en je eventuele gezinsleden (nevenverzekerden) wil aansluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Ethias, kan dit zonder medische formaliteiten en zonder wachttijd tot 31/03/2024. De nevenverzekerden moeten dezelfde waarborgformule (basisformule of uitgebreide formule) nemen als de hoofdverzekerde.

Je gebruikt hiervoor het aansluitingsformulier hospitalisatieverzekering en je mailt dit volledig ingevulde formulier naar po.remunerations.belonen@minfin.fed.be.

Het team Toelagen en vergoedingen van de Stafdienst P&O doet het nodige voor je aansluiting. Daarna krijg je alle praktische informatie van Ethias evenals de AssurCard.

Aanvullende zorgplannen

Je kan de hospitalisatieverzekering uitbreiden met een aanvullende ambulante zorgverzekering of een aanvullende tandzorgverzekering voor jezelf en je eventuele gezinsleden.

De nevenverzekerden moeten dezelfde aanvullende zorgverzekering nemen als de hoofdverzekerde. De nevenverzekerden kunnen niet aansluiten zonder de aansluiting van de hoofdverzekerde. Als hoofdverzekerde kan je wel alleen aansluiten bij de aanvullende zorgverzekeringen.

Je vult hiervoor het aansluitingsformulier verzekering ambulante zorgen in en mailt dit naar bosa@ethias.be.

Ethias zal je daarna alle praktische informatie bezorgen.