nuod No Comments

Ambtenaren zijn opnieuw het doelwit!

Je hebt het ongetwijfeld al in de media gelezen: dit weekend heeft de regering een akkoord bereikt over de pensioenen, een nieuwe hervorming die vooral op de kap van de ambtenaren wordt doorgevoerd.

Alle details zijn nog niet bekend, maar er komt een plafond voor de zogenaamde perequatie van de ambtenarenpensioenen.

Onderaan de pagina vind je meer details over perequatie in ons volledige artikel over dit onderwerp, gepubliceerd in december 2022.

Simpel gezegd is perequatie de koppeling tussen pensioen en salaris, zodat een verbetering van het salaris automatisch leidt tot een verhoging van het pensioenbedrag.

In het nieuwe akkoord wordt de perequatie beperkt tot 0,3% per jaar. Dit betekent dat het positieve effect van een salarisverhoging in de toekomst beperkt blijft tot een maximale jaarlijkse verhoging van 0,3% van het pensioenbedrag.

Opnieuw vallen politici ambtenaren aan als het gaat om pensioenen. De NUOD kan dit niet accepteren!

De NUOD verdedigt het behoud van de volledige perequatie van de ambtenarenpensioenen.

Ter herinnering, tijdens de vorige pensioenhervorming gaven ambtenaren al veel toe met het opschuiven van de pensioenleeftijd, de berekening op basis van het salaris van de laatste 10 jaar (en niet 5), de verlaging van de bonus voor diploma’s…

We kunnen alleen maar betreuren dat de pensioenen weer eens naar beneden worden bijgesteld zonder andere pensioenen te verbeteren!

Zullen de parlementsleden hetzelfde doen met hun verlieslatende pensioenfonds? Wij betwijfelen het…

Meer details over perequatie in dit document.