nuod No Comments

De NUOD werd op 7 maart ontvangen door de minister van pensioenen, Karine Lalieux.

Na herhaalde pogingen was de minister eindelijk ontvankelijk voor een vergadering met onze delegatie.

We dienen te zeggend dat tijdens onze ontmoeting de minister zich heel ontvankelijk voor onze grieven en constructief opstelde.

Verdediging van de ambtenarenpensioenen

Op 7 maart verdedigde de NUOD uiteraard uw belangen. De verdediging van de pensioenen in de openbare sector is een eerste prioriteit voor onze vakbond.

Daarom roepen wij op tot handhaving van het huidige pensioenstelsel voor ambtenaren, zonder verdere inleveringen. De ambtenaren hebben al genoeg gegeven!

Wij zullen ons blijven verzetten tegen alle plannen om onze sociale verworvenheden te beperken.

Nog afgezien van de bevriezing van de gesloten akkoorden ter verbetering van de situatie van de federale ambtenaar (maaltijdcheques, herwaardering van de loonschalen, enz:

  • Verlies van diplomabonus
  • Langere carrière (67 jaar)
  • Inachtneming van het salaris van de laatste 10 jaar voor de berekening van het pensioen
  • Geen tweede pijler, dit betekent geen extralegale voordelen vergelijkbaar met soortgelijke beroepen.

Mevrouw Lalieux deelde ons haar visie op de aanpassingen van de gelijkschakeling en haar wens om een soort van “welzijnsenveloppe” in te stellen die naar meer gelijkheid in alle sectoren streeft.

Deze voorstellen moeten echter nader worden geanalyseerd voordat een besluit wordt genomen.