nuod No Comments

Ter herinnering: compensatiedagen zijn een recht! We hebben de beleidsvoerders geïnterpelleerd…

Diverse leden (uit verschillende algemene administraties) hebben ons aangeschreven omdat hun hiërarchie de automatische toewijzing van compensatiedagen in systeem 2 weigert. De hiërarchie van deze ambtenaren heeft aldus gepreciseerd dat de 12 compensatiedagen geen recht zijn, maar worden toegekend als compensatie voor het bereiken of overtreffen van doelstellingen. Dit werd zelfs gespecificeerd in de “Crescendo” van bepaalde medewerkers.

Dit staat uiteraard haaks op Finflex, de nieuwe variabele arbeidstijd, die in 2021 werd ingevoerd en waarover maandenlang werd onderhandeld.

Een van de redenen voor deze hervorming was juist het probleem van de toekenning van de AV (afwezigheid variabele arbeidsuren), die door sommige afdelingshoofden systematisch werd geweigerd.

De NUOD had herhaaldelijk op dit probleem gewezen en tijdens de onderhandelingen hebben wij aangedrongen op een doeltreffende oplossing, een oplossing die werd geconcretiseerd door de toekenning van compensatiedagen.

Ter herinnering: in stelsel 2 zijn compensatiedagen inderdaad een recht en kunnen zij op elk moment van het betrokken jaar worden opgenomen, mits uiteraard het belang van de dienst wordt gerespecteerd.

Dit staat heel duidelijk in de Finflex FAQ’s.

Hier volgen twee uittreksels uit deze FAQ’s (voor werknemers – werkzaam in “uurregeling 2”):

9. Heb ik recht op compensatiedagen in stelsel 2?
Ja, compensatiedagen in stelsel 2 zijn een recht (in tegenstelling tot AV in de vorige variabele uurregeling). Deze worden in het begin van het kalenderjaar toegekend

16. Wanneer kan ik mijn compensatiedagen opnemen?
Dit kan gelijk wanneer in het kalenderjaar mits dit conform de dienstnoodwendigheden en in overleg gebeurt met de functionele chef.

Daarom hebben wij de voorzitter van het directiecomité en de directeur van P&O opgeroepen snel in te grijpen om een einde te maken aan deze problemen. Wij vragen om duidelijke communicatie hierover op het intranet.

De welwillendheid van bepaalde leidinggevenden (die midden in de pandemie werd opgemerkt en bevestigd) lijkt vandaag helaas ver te zoeken en bepaalde onaanvaardbare mistoestanden maken helaas een comeback. We kunnen dit niet accepteren.