nuod No Comments

Nieuwe regelgeving

Een werknemer die, ook zonder medische begeleiding, tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeengekomen arbeid te verrichten, kan (eventueel via zijn behandelend arts) een re-integratieplan aanvragen. Bij langdurige afwezigheid en/of een complexe situatie kan een re-integratietraject worden gestart.

Opgelet: er is iets nieuws met betrekking tot deze re-Integratie in geval van ziekte of ongeval.

Sinds 1 oktober is de regelgeving gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van het wetboek van welzijn op het werk betreffende het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 september 2022).

De NUOD – Sector Financiën woonde een informatiedag bij, georganiseerd door de FOD BOSA op 19 september 2022 alsook een webinar van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op 5 oktober 2022.

Daarom is het belangrijk u te informeren over de belangrijkste veranderingen en de rol van de verschillende actoren in het kader van de re-integratie van langdurig zieken.

Om iedereen in staat te stellen dit document te allen tijde te raadplegen, zal het ook worden opgenomen op onze website, onder het tabblad Publicaties, rubriek Ziekte.

Om het te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en klikt u HIER.