nuod No Comments

Bezorgdheden? Nog vragen? Neem contact met ons op…

De uiterste termijn voor het opstellen van teamafspraken is donderdag 30 juni. Bij wijze van uitzondering krijgen de diensten van AAFisc een extra uitstel tot en met 30 september 2022.

Ondervindt u problemen bij het sluiten van deze teamafspraken? Heeft u nog vragen? Bent u het niet eens met bepaalde punten?

Zo ja, aarzel dan niet om snel contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@nuod-financien.be.

Wat vermeld u in deze mail:

  • Geef zoveel mogelijk details over de problematische situatie of uw vraag;
  • Vermeld uw volledige contactgegevens (met inbegrip van het telefoonnummer [en e-mailadres] waarop wij contact met u kunnen opnemen)

Onze specialisten zullen uw verzoek analyseren en vervolgens contact met u opnemen.

Let op: wacht niet tot het laatste moment om contact met ons op te nemen.

Ter herinnering, dit zijn de beginselen voor teamafspraken:

Elk team (op elk hiërarchisch niveau) moet teamafspraken formuleren. Deze teamafspraken dienen rekening te houden met het algemeen kader, de strategische doelstellingen, de ambities en de opdrachten van de FOD Financiën en -in voorkomend geval- met deze binnen de respectievelijke algemene administratie of stafdienst.

De teamafspraken worden gemaakt in aanwezigheid van het gehele team en de functionele chef. De functionele chef neemt deel aan de bespreking, maar legt geen regels op en zoekt actief naar een consensus. Voor de opmaak van deze teamafspraken kan de functionele chef indien nodig beroep doen op de Business Partner van zijn/haar administratie of stafdienst.

In deze teamafspraken moet rekening worden gehouden met de teamdoelstellingen, de dienstnoodwendigheden, de individuele doelstellingen en de flexibiliteit voor elk teamlid. Hierin worden de communicatienormen, ondersteuningsnormen en aanwezigheidsnormen op teamniveau bepaald.

In deze teamovereenkomsten zal ook rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden tot deconnectie van elk personeelslid. Buiten de arbeidstijd is een personeelslid normaliter niet beschikbaar en onbereikbaar. De regel is dat je na je beschikbare uren, tijdens het weekend of op vakantiedagen niet bereikbaar en niet beschikbaar hoeft te zijn; tenzij voor uitzonderlijke en dringende onvoorziene situaties.

Personeelsleden mogen geen nadelen ondervinden wanneer ze buiten de arbeidsuren hun telefoon niet opnemen of werk-gerelateerde berichten niet lezen.