nuod No Comments

Een kans om zich uit te drukken die je niet mag voorbij laten gaan…

De federale regering wil ideeën en voorstellen verzamelen van burgers, organisaties, lokale overheden en deskundigen die hun mening willen geven over de ontwikkeling van onze democratie en staatsstructuren. Deze raadpleging sluit op 5 juni 2022.

Er zijn verschillende thema’s en, elke keer, andere uitdagingen.

Uitdaging 1 van het thema ” Wat is de rol van de burger?” heeft als titel: de stem van de samenleving in een debat over pensioenen. Welke actoren moeten er betrokken worden bij een afgebakend debat zoals dat over de wettelijke leeftijd om op pensioen te gaan?

Laten we geen schroom hebben om te laten weten wat we willen. Wij moedigen u aan deel te nemen aan deze volksraadpleging.

Uw waarden, onze waarden, moeten tot uiting komen: een administratie die de burger en zijn werknemers respecteert, een sterke, efficiënte en toegankelijke overheidsdienst voor iedereen en overal, en vele andere thema’s die voor u belangrijk zijn.

Maak uw account aan en geef uw mening. Want niets zeggen is anderen laten doen!

Hier is de link naar de raadpleging: https://demain-toekomst-zukunft.be/?locale=nl

FR: https://demain-toekomst-zukunft.be/?locale=fr