nuod No Comments

Dit is niet zonder risico!

In het licht van enkele recente “agressieve” publicaties op Facebook, willen wij u nogmaals waarschuwen voor de inhoud van uw posts en opmerkingen op Facebook, Twitter, enz.

Hoewel kritiek nog steeds moet kunnen, moeten we toch uiterst voorzichtig zijn met de inhoud, de formulering en het publiek waartoe deze kritiek is gericht. Het zal dus de voorkeur verdienen om elk waardeoordeel te vermijden en zich te houden aan feiten die bewezen kunnen worden, terwijl er tegelijkertijd voor moet worden gezorgd dat deze de reputatie van de werkgever niet schaden. Dit is geen kleinigheid, daar zult u het mee eens zijn.

Ons doel hier is niet om u te muilkorven, maar duidelijk om u te behoeden voor problemen, die daaruit kunnen voortvloeien.

Terwijl publicaties en commentaren over publieke groepen daarom speciale aandacht moeten krijgen, moeten uitlatingen op uw Facebook-profielpagina’s ook worden gemodereerd. Zelfs als je profielpagina alleen voor je vrienden is.

In het licht van dit alles kunnen we u alleen maar aanmoedigen om altijd voorzichtig te zijn met het meedelen van uw opmerkingen op sociale netwerken wanneer deze uw werkgever betreffen. We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om u eraan te herinneren dat u altijd de mogelijkheid hebt om uw opmerkingen, kritiek, meningen, enz. rechtstreeks naar info@nuod-financien.be te sturen. Want meer dan ooit zijn uw mening en opmerkingen belangrijk voor ons.