nuod No Comments

Nog steeds geen officiële verduidelijking.

In het decembernummer van de Flash kondigden wij aan dat in 2022 een nieuw evaluatiesysteem voor ambtenaren zou worden ingevoerd.

Op het moment van dit schrijven is het reglementair kader nog niet definitief noch officieel.

Voor meer details over Symphonie, klik HIER.

Hoe zit het met de nieuwe evaluatie en de evolutie van de geldelijke loopbaan? Details vindt u HIER.