nuod No Comments

Het aantal maanden dat je deze loopbaanonderbreking kan opnemen wordt verlengd.

Je kan vanaf nu 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen of 6 maanden (halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon.

Opgelet: het personeelslid heeft recht op 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking (halftijds of 1/5e) gedurende zijn gehele beroepsloopbaan.

Met andere woorden, een werknemer die erkend mantelzorger is van verschillende zorgbehoevende personen, zal over zijn gehele beroepsloopbaan in totaal nooit meer dan 6 maanden voltijds verlof (of 12 maanden gedeeltelijk) voor mantelzorg kunnen opnemen.

Meer details vindt u in onze brochure “Loopbaanonderbrekingen“.