nuod No Comments

Hier is de stand van zaken over de situatie…

Ter herinnering: de eerste protestacties werden in april en mei jongstleden georganiseerd.

Tenslotte heeft de minister van Financiën zich verwaardigd ons op 10 mei te ontmoeten en voorstellen te doen die in een protocol zijn opgenomen.

De douaneambtenaren verwierpen dit protocol.

Helaas is dit geen verrassing, want de beloften van minister Van Peteghem zijn zwak, onvolledig en vaag.

Ontdek de stand van zaken in de verschillende dossiers bij de douane in een speciaal dossier van vijf bladzijden door in te loggen met uw persoonlijke login en HIER te klikken.