nuod No Comments

Volledig dossier in de volgende Flash.

Zoals u op het intranet hebt kunnen lezen en zoals wij u op onze virtuele algemene vergadering hebben uitgelegd, wordt in september bij de FOD Financiën een nieuw systeem van flexibele werktijden ingevoerd.

U vindt een speciaal dossier van 8 bladzijden in de volgende Flash, met veel details over deze nieuwe “Onderrichting betreffende het reglement variabele arbeidstijd – algemene regeling“.

Nog een beetje geduld, het zou binnen enkele dagen gepubliceerd moeten worden (wij wachten op de definitieve versie van het document om het af te ronden).