nuod No Comments

Wijzigingen in de AAII. Stuur ons uw feedback vanop het terrein. Hoe zit het met andere administraties?

Hervorming van de telefonie bij de AA Inning en Invordering

Vorige maand heeft de AAII haar nieuwe hervorming/reorganisatie van de telefonie voorgesteld. Deze hervorming lijkt in de goede richting te gaan, met de oprichting van mini-contactcentra, opleidingen, een oproep voor vrijwilligers, de mogelijkheid om belastingplichtigen terug te bellen…

Maar waarom weer zo’n haastige hervorming? En dit, zonder de ambtenaren echte garanties te bieden met betrekking tot het proces en de organisatie.

Door het gebrek aan transparantie en/of de ontoereikende informatie in de oproep voor vrijwilligers, kunnen de medewerkers moeilijk een keuze maken. Het risico bestaat dat er te weinig vrijwilligers zijn, wat onvermijdelijk ongelukkige gevolgen zou hebben… ook al ging het relatief goed.

Wij ontvangen tegenstrijdige feedback over de uitvoering van de telefoniehervorming op de werkvloer bij AAII. Op sommige directies lijkt het goed te gaan, in andere veel minder…

Als u bezorgd bent, aarzel dan niet om ons uw getuigenis per e-mail te sturen naar info@nuod-financien.be.

Op verzoek van de NUOD zijn alle opleidingen op het gebied van telefonie bij de AAII nu beschikbaar via e-learning in My Academy!

Telefonie bij Patrimoniumdocumentatie en bij de andere administraties

De bekende problemen met de telefonie bij de AAPD zijn zeer vergelijkbaar.

Daarom heeft de NUOD een ontmoeting gevraagd met de verantwoordelijken voor telefonie van de Patrimoniumdocumentatie om te vernemen welke veranderingen in deze administratie worden overwogen.

Wij zouden ook graag van elk administratie vernemen wat hun visie, communicatieplannen en telefonieprincipes zijn vooraleer zij in het systeem worden geïntegreerd.