nuod No Comments

Eens te meer wordt de aandacht gevestigd op de kwaliteit van het werk van de douanebeambten.

De sectorfederatie Essenscia (de Belgische federatie van de chemische industrie en de biowetenschappen, die de belangen verdedigt van industriëlen die in deze domeinen actief zijn) wees erop dat “de Belgische douane veel beter op de Brexit was voorbereid dan haar collega’s” aan de overkant van het Kanaal, waardoor tot dusver grote onderbrekingen of breuken in de bevoorradingsketen van de sector konden worden voorkomen. De pers praat er HIER over.

Bravo voor de efficiëntie van de overheidsdienst in deze moeilijke tijden, bravo voor onze collega’s van de douane, die lange tijd in de frontlinie hebben gestaan.

Het wordt tijd dat de Douane hen bedankt door vooruitgang te boeken in de onopgeloste dossiers… Jammer genoeg zijn we er nog lang niet…