nuod No Comments

Hoe zit het met het personeel van de FOD Financiën?

De NUOD heeft de overheid gevraagd of het personeel van de FOD Financiën in de frontlinie prioriteit krijgt op vlak van de vaccinaties.

Het antwoord is: er lopen inderdaad onderhandelingen hieromtrent tussen onze diensten, de FOD BOSA en de FOD Volksgezondheid.

Dit is goed nieuws! We hopen dat dit snel realiteit wordt… iedereen is natuurlijk vrij in de keuze of hij of zij zich wel of niet laat vaccineren.