nuod No Comments

Nieuwe regels vanaf deze week…

.

Hier is een korte samenvatting van deze nieuwe regels gepubliceerd op het intranet:

 • Telewerk wordt opnieuw de regel voor alle functies die dit toelaten.
 • Aanwezigheid op kantoor is alleen toegestaan voor taken die enkel in onze gebouwen kunnen worden uitgevoerd en die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van onze diensten. De beurtrol onder collega’s wordt uitgevoerd in functie van de samenstelling van de ABCD-groepen die gecommuniceerd werd op 12 oktober.
 • Collega’s die een functie uitoefenen waarbij telewerk niet mogelijk is, worden op hun werkplek verwacht.
 • De gebouwen blijven open van 7.30 u. tot 17.00 u. Ze zijn toegankelijk op afspraak voor deskundigen (advocaten, boekhouders…) met strikte naleving van de veiligheidsmaatregelen.
 • De fysieke opleidingen zijn geannuleerd (met uitzondering van de opleidingen die buiten plaatsvinden).
 • De interne mobiliteitsgesprekken blijven digitaal doorgaan.
 • De promotiegesprekken worden nog steeds fysiek/virtueel gevoerd in functie van de procedures. Als u niet in staat bent het onderhoud bij te wonen, wordt een nieuwe datum gekozen.
 • De wervingsgesprekken worden nog steeds fysiek of digitaal gevoerd.
 • De medewerkers van Fedorest blijven zich naar hun werkplek begeven. Er kunnen hen andere taken worden toegewezen.
 • De gebouwen blijven toegankelijk op afspraak voor professionelen. Voor particulieren vindt de dienstverlening bij voorkeur op afstand plaats (telefonisch, via e-mail, via MyMinfin…), behalve voor dringende dossiers.
 • Het forfait van 7.36 u. is terug van toepassing op de werknemers van systeem 1.
 • Als u naar kantoor moet gaan, vragen we u om uw aanwezigheid te beperken tot het strikte minimum en om ervoor te zorgen dat u de hygiënevoorschriften nauwgezet opvolgt, zowel op kantoor als onderweg.

.

Voor alle andere vragen over het Coronavirus en de gevolgen ervan bij de FOD Financiën kunt u terecht bij: