nuod No Comments

Een nieuwe Covid-noot…

Op dinsdag 20 oktober hebben de verantwoordelijken van de AAFISC en de BBI ons de richtsnoeren gepresenteerd die geldig zijn vanaf 20.10.2020 voor de controles en bezoeken ter plaatse.

Deze richtlijnen zijn vervolgens naar de personeelsleden gestuurd.

Tijdens deze vergadering hebben deze verantwoordelijken nogmaals bevestigd dat zij de moeilijke situatie van de personeelsleden begrijpen, dat er geen heksenjacht zal plaatsvinden met betrekking tot de doelstellingen en dat er solidariteit tussen de teams wordt gevraagd…

Een mate van empathie die andere leidinggevenden zou moeten inspireren!