nuod No Comments

Op 30 april heeft het gemeenschappelijke vakbondsfront opgeroepen tot een bijeenkomst van het TOC – Personeel.

De gevraagde agendapunten zijn de volgende:

  1. Overdracht vakantiedagen
  2. Uitvoering personeelsplan 2019, toestand op 31/03/2020
  3. Voorziene maatregelen vanaf 4 mei en bij het einde van de lockdown
  4. Bijstand Federale Politie: uitbetaling of inhaalrust bijkomende en/of onregelmatige prestaties
  5. Procedures interne mobiliteit in de coronaperiode
  6. Evaluatie in de coronaperiode

De brief die door het gemeenschappelijke front werd verstuurd, is HIER beschikbaar.