nuod No Comments

De vergoeding voor de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de werkplaats kan aan u worden toegekend.

Moet u, om dienstredenen en op vraag van uw chef toch naar uw werkplek? En u beschikt over een abonnement voor het openbaar vervoer?

Om geen gebruik van het openbaar vervoer te moeten maken, kan u een financiële tussenkomst krijgen die gelijk is aan de vergoeding voor verplaatsingsonkosten in het kader van het woon-werkverkeer voor het gebruik van uw persoonlijk voertuig.

FAQ coronavirus: rubriek Vergoedingen: vraag 2 : te volgen procedure.